Tashimova Gulnar Tynymbaevna

Zhezkazgan

District or city of residence: Zhezkazgan

Area: Ulytau region

Phone: 77 055 647 375

Country: Kazakhstan

Email: vet.jez@mai.ru